แบรี่ ชวาร์ตซ :
การสูญเสียปัญญาและสามัญสำนึก

TED2009 · 20:45 · Filmed Feb 2009
Watch next...
Barry Schwartz: The paradox of choice
arrow

Share this idea

3,182,800
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

แบรี่ ชวาร์ตซ เรียกร้องให้เราสร้างเสริม "ปัญญาปฏิบัติ" เพื่อเยียวยาสังคมที่บิดเบี้ยวจากการพึ่งพากฏระเบียบมากเกินไป เขาให้เหตุผลที่หนักแน่นว่ากฏระเบียบทำให้เราล้มเหลว สิ่งจูงใจกลับส่งผลเสียแทนที่จะเป็นผลดี และปัญญาปฏิบัติเท่านั้นที่จะช่วยเราซ่อมสร้างโลกขึ้นมาใหม่

Psychologist
Barry Schwartz studies the link between economics and psychology, offering startling insights into modern life. Lately, working with Ken Sharpe, he's studying wisdom. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

502 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.