1,831,299 views | Ashton Applewhite • TED2017

Let's end ageism