Let's end ageism

1,862,859 views | Ashton Applewhite • TED2017