Let's end ageism

1,843,241 views | Ashton Applewhite • TED2017