1,830,317 views | Ashton Applewhite • TED2017

Let's end ageism