Let's end ageism

1,861,098 views | Ashton Applewhite • TED2017