Let's end ageism

1,861,476 views | Ashton Applewhite • TED2017