Arvind Gupta:
Արվին Գուպտա. պատրաստում ենք խաղալիքներ աղբից

INK Conference · 15:30 · Filmed Dec 2010
Watch next...
Clifford Stoll: The call to learn
arrow

Share this idea

1,342,487
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

INK համաժողովի ընթացքում Արվին Գուպտան ներկայացնում է պարզ, բայց ապշեցնող գաղափար աղբը զվարճալի, լավ մտածված խաղալիքների վերածելու մասին, որոնք կպատրաստեն երեխաներն իրենք գիտության և կոնստրուկցիայի պարզագույն սկզբունքները սովորելիս։

Toymaker
Science educator Arvind Gupta uses simple toys to teach. Full bio

Discuss

119 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.