3 דרכים לתכנון לטווח (המאוד) ארוך.

2,735,406 views |
ארי וולאך |
TEDxMidAtlantic
• October 2016