1,588,278 views | Anushka Naiknaware • TEDWomen 2017

Phát minh của nhà khoa học tuổi teen giúp vết thương mau lành