Are droids taking our jobs?

1,123,523 views | Andrew McAfee • TEDxBoston 2012