اندرو بستاروس:
معاینه بعدی چشم خود را از طریق گوشی تلفن هوشمند انجام دهید

TED2014 · 6:33 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Marc Koska: 1.3m reasons to re-invent the syringe
arrow

Share this idea

1,033,971
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

سی و نه میلیون نفر در جهان نابینا هستند، و اکثریت دید خود را به دلیل بیماری های قابل درمان ویا قابل پیشگیری از دست داده اند. اما چگونه می توانید افرادی راکه در مناطق دور افتاده زندگی می کنند، معاینه و درمان کنید ، در حالی که تجهیزات چشم پزشکی گران قیمت و بسیار بزرگ را نمی توان با آسانی به آنجا برد؟ همکارتد اندروبستاروس نرم افزار گوشی های هوشمند و سخت افزار ارزان قیمتی را که ممکن است کمک کند را به نمایش می دهد.

Eye surgeon, inventor
Andrew Bastawrous studies eye health — and builds accessible new tools to bring eye health to more people. He is a 2014 TED Fellow. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

67 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.