Ανάντ Αγκαραουάλα:
Επαναπροσδιορίζοντας την επιφάνεια εργασίας με το ΒumpTop

TED2007 · 4:39 · Filmed Mar 2007
Watch next...
Blaise Agüera y Arcas: How PhotoSynth can connect the world's images
arrow

Share this idea

1,472,817
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ο Ανάντ Αγκαραουάλα παρουσιάζει το ΒumpTop, μια εφαρμογή που μετατρέπει τη συνηθισμένη έννοια της επιφάνειας εργασίας σε μεγαλοπρεπή και τρισδιάστατη, μετασχηματίζοντας την πλοήγηση στα αρχεία σε χαλαρή παιδική χαρά απο τσαλακωμένα αρχεία και "τοίχους" καλυμμένους με αποκόμματα.

Interaction designer; software developer
Anand Agarawala is the creator of BumpTop, an irresistible new desktop interface with a satisfyingly three-dimensional physicality and a fresh approach to interactivity. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

124 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.