El poder de una historia | Ana Goelzer | TEDxPassoFundo

Ana Goelzer |
TEDxPassoFundo
• September 2017