چگونه فضاهای عمومی باعث کارکرد شهرها می‌شوند

1,573,355 views | آماندا بِردن • TED2014