چگونه روزنامه‌نگاریِ مبتنی بر داده الگوهای بی‌عدالتی را ظاهر می‌کند

1,679,860 views |
اَلیسون کیلینگ |
TED2022
• April 2022