چگونه روزنامه‌نگاریِ مبتنی بر داده الگوهای بی‌عدالتی را ظاهر می‌کند

1,672,320 views |
اَلیسون کیلینگ |
TED2022
• April 2022