A New Paradigm for Feminism

Alexia Vernon |
TEDxWilmingtonWomen
• November 2017