Alex Gendler
4,306,355 views • 5:06

Miután 1789-ben kitört a francia forradalom, Európán úrrá lett a káosz. A szomszédos országok uralkodói féltek, hogy XVI. Lajos sorsára jutnak, ezért megtámadták az új köztársaságot, míg itthon a csoportok közti bizalomhiány és extrémizmus vérontáshoz vezetett. E sok konfliktus közepette, egy erőteljes alak emelkedett ki és vette át Franciaország irányítását. De vajon megmentette vagy lerombolta a forradalmat? "Rendet, rendet, ki a mai vádlott? Nem látok senkit." "Tisztelt Bíró úr, ő Bonaparte Napóleon, a zsarnok, aki elfoglalta majdnem egész Európát, hogy saját termetéből fakadó bizonytalanságait kompenzálja." "Valójában Napóleon magassága átlagos volt a kortársaihoz képest. Annak ötlete, hogy alacsony lett volna, kizárólag a brit háborús propaganda műve. És zsarnok se volt. A fiatal köztársaságot védelmezte attól, hogy az európai monarchiák széttördeljék." "Azzal, hogy megbuktatta a kormányt és magához ragadta a hatalmat?" "Tisztelt Bíró úr, fiatal és sikeres katonatisztként Napóleon kiállt a francia forradalom és a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje mellett. A forradalmárok azonban alkalmatlanok voltak a valódi kormányzásra. Robespierre és az elsőként hatalomra jutó jakobinusok féktelen terrort zúdítottak a népre, melyet szélsőségen antikatolikus nézeteik és az egyet nem értők állandó kivégzése jellemzett. Az őket váltó igazgatótanács instabil és inkompetens oligarchákból állt. Szükségük volt egy erős vezérre, aki képes bölcsen és igazságosan vezetni." "Szóval, Franciaország csak azért ment keresztül ezen az egész forradalmon, hogy kapjon egy másik mindenható zsarnokot?" "Nem egészen. Napóleon új hatalmát az alkotmány biztosította, melyet egy konzulátusi népszavazás hagyott jóvá." "Persze! Az alkotmányt gyakorlatilag fegyverrel diktálták, katonai puccs során, és az emberek csak azért fogadták el, mert már elegük volt a folyamatos polgárháborúból." "Bárhogy is legyen, a Napóleon által bevezetett új alkotmány és büntető törvénykönyv érintetlenül hagyta a forradalom néhány legfontosabb vívmányát: a vallásszabadságot, az örökölhető előjogok eltörlését és a törvény előtti egyenlőséget mindenki számára." "Mindenki számára, hát hogyne. Megfosztotta a nőket a jogaiktól, amiket a forradalom adott, és még a rabszolgaságot is visszaállította a francia gyarmatokon. Haiti még évszázadokkal később is szenved a következményeitől. Miféle egyenlőség az ilyen?" "Olyan, amilyet a kor viszonyai között stabilan fent lehetett tartani, és ami még így is sokkal jobb volt a szomszédos országokénál. "Ha a szomszédoknál tartunk, hogy is volt az a sok invázió?" "Nagyszerű kérdés, tisztelt Bíró úr." "Mely inváziókról is beszélünk? Pont a szomszédos országok támadtak kétszer is Franciaországra, mire Napóleon hatalomra került, hogy visszaállítsák a monarchiát, és megakadályozzák a szabadság terjedését Európa-szerte. Mivel katonaként és tábornokként is védte Franciaországot azokban a háborúkban, tudta, hogy a legjobb védekezés, egy hatékony támadás." "Egy egész kontinensre kiterjedő támadás? 1802-re biztosították a békét, és a többi európai hatalom elismerte az új francia rendszert. Napóleon viszont nem állt meg a teljes kontinens elfoglalásáig, és a harcolás volt mindene. Megpróbálta elérni, hogy egész Európa blokád alá vegye Angliát, elfoglalt minden országot, amelyik nem tett így, és még több háborút indított saját céljai elérése érdekében. És mi lett az eredménye? Milliók haltak meg, és az egész nemzetközi berendezkedés szétesett." "Elfelejtetted a másik eredményt: a liberális és demokratikus értékek elterjedését Európa-szerte. Azt is Napóleonnak köszönhetjük, hogy a kontinens széttöredezett feudális és vallási területi egységek kaotikus halmazából hatékony, modern és szekuláris nemzetállamokba rendeződött, ahol az embereknek több hatalmuk és jogaik voltak, mint előtte bármikor." "Talán a nacionalizmus felerősödését, és a hadseregek növelését is köszönjük meg neki? Látható, az hogyan is végződött egy évszázaddal később." "Akkor most milyen lett volna az európai történelem, ha nincs Napóleon?" "Elképzelhetetlenül jobb/rosszabb." Napóleon látszólag elsöprő lendülete elfogyott az orosz télben, ahogy a seregei nagy része is. Még azután is ellenállt, hogy elfogták és száműzték, ugyanis megszökött, és vakmerő módon megkísérelte visszaszerezni a hatalmat, de végül másodszor is legyőzték, immár utoljára. Napóleon ellentmondásos uralkodó volt, a népforradalmat totális diktatúrával védte, a liberális eszméket birodalmi háborúkkal terjesztette, és lehet, hogy az álma, Európa meghódítása nem vált valóra, de, szerencsére vagy sajnos, kétségkívül maradandó nyomot hagyott.