73,238 views | Alan Edelman • TEDxMIT

A programming language to heal the planet together: Julia | Alan Edelman | TEDxMIT