AJ Jacobs:
A.J. Jacobs: Ինչպես առողջ ապրելակերպը գրեթե սպանեց ինձ:

TEDMED 2011 · 8:42 · Filmed Oct 2011
Watch next...
AJ Jacobs: My year of living biblically
arrow

Share this idea

1,440,265
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Մի ամբողջ տարվա ընթացքում Ա.Ա.Ջեյքըբսը հետևում էր առողջությանն առնչվող յուրաքանչյուր խորհրդի՝ սկսած արևպաշտպան քսուքի օգտագործումից միչև գնունմեր կատարելիս հեծանվային սաղավարտ կրելը: TEDMED –ի բեմից նա խոսում է այն զարմանալի բաների մասին, որոնք սովորել է այդ ընթացքում:

Author
Immersing himself in alternate lifestyles and long, hilarious experiments (usually with himself the guinea pig), writer AJ Jacobs tests the limits of behavior, customs, culture, knowledge — and his wife's sense of humor. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

166 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.