Loading…

Dan Dennett:
Դեն Դեննեթ: Գեղեցիկ, սեքսուալ, քաղցր, ծիծաղելի

TED2009 · 7:45 · Filmed Feb 2009
Subtitles available in 35 languages
View interactive transcript
2,094,291 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Ինչու՞ են երեխաներն գեղեցիկ: Ինչու՞ է խմորեղենը քաղցր: Դեն Դեննեթն ունի անսպասելի պատասխաններ. նա կիսում է մեզ հետ էվոլուցիայի հակաինտուիտիվ պատճառաբանությունը գեղեցիկիկ, քաղցր ու սեքսուալ բաների վերաբերյալ (դրան գումարած Մաթյու Հըրլիի նոր տեսությունը, թե ինչու են կատակները ծիծաղելի):

Philosopher, cognitive scientist
Dan Dennett argues that human consciousness and free will are the result of physical processes. His latest book is "Intuition Pumps and Other Tools for Thinking," Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

260 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.