Loading…

Suzanne Talhouk:
Kim deyir ki, ərəbcə danışmaq bizi "cool" göstərmir?

TEDxBeirut · 14:12 · Filmed Dec 2012

Bu söhbətdə Suzan Tolhauk ərəb dilini müasirləşdirmə və yaradıcı ifadə yolu ilə canlandırılması təşəbbüsünü irəli sürür. Onun işi ərəbdilli dünyanın kimliyini geri gətirmək və aşağı olma kompleksindən yaxa qurtarmağa yönlənib.

Poet and language advocate
Suzanne Talhouk is an advocate for the Arabic language as a tool of power, pride and unity. Full bio