Peter van Uhm

Vì sao tôi lại chọn cây súng?

17:10 •
Filmed Jan 2011 at TEDxAmsterdam
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.1M views

Peter van Uhm là tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng Hà Lan, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ủng hộ chiến tranh. Tại TEDxAmsterdam, ông giải thích tại sao nghiệp binh của mình lại được nhào nặn trên tình yêu hòa bình chứ không phải sự khát máu — và vì sao chúng ta lại cần quân đội nếu mong muốn hòa bình.

Peter van Uhm
/ General

General Peter van Uhm is the Chief of the Netherlands Defence staff.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from