Paul Zak:
Փոլ Զակ` Վստահության, բարոյականության և օքսիթոսինի մասին:

TEDGlobal 2011 · 16:34 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Dan Ariely: Our buggy moral code
arrow

Share this idea

1,498,378
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ի՞նչն է ուղղորդում մեր բարոյական լինելու ցանկությունը: Նեիրոտնտեսագետ Փոլ Զակը հավատացած է, որ օքսիթոսինը (նա այն անվանում է «բարոյական մոլեկուլ») պատասխանատու է վստահության, կարեկցանքի և այլ զգացմունքների համար, որոնք օգնում են կառուցել կայուն հասարակություն:

Neuroeconomist
A pioneer in the field of neuroeconomics, Paul Zak is uncovering how the hormone oxytocin promotes trust, and proving that love is good for business. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

309 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.