Loading…

Omar Ahmad:
עומר אחמד: שינוי פוליטי בעזרת נייר ועפרון

TED2010 · 6:07 · Filmed Feb 2010

פוליטיקאים הם יצורים מוזרים, אומר הפוליטיקאי עומר אחמד. והדרך הטובה ביותר לגרום להם לפעול לקידום הסוגיה שלך היא לשלוח להם מדי חודש מכתב בכתב יד. אחמד מראה מדוע התכתבות בשיטה הישנה יעילה יותר מדוא"ל, טלפון או אפילו המחאה — ומציג ארבעה צעדים פשוטים לכתיבת מכתב יעיל.

Technologist, city councilman
An internet infrastructure maven and activist, Omar Ahmad was the mayor of San Carlos, California. Full bio