Loading…

Mikko Hypponen:
ՄԻԿՈ ՀԻՓՈՆԵՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԵՔ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

TEDxBrussels · 9:23 · Filmed Nov 2011
Watch next...
Lawrence Lessig: Laws that choke creativity
arrow
894,464 Total views

Կիբեռհանցագործության փորձագետ Միկո Հիպոնեն խոսում է մեր անձնական կյանքի և տվյալների գաղտնիության առցանց հարձակման երեք տեսակների մասին: Եվ միայն երկուսն են համարվում հանցագործություն: «Կուրորեն կվստահե՞նք մենք որևէ ապագա կառավարությանը, քանի որ որոշակի իրավունք տալու դեպքում մենք տալիս ենք այն ընդմիշտ:»

Cybersecurity expert
As computer access expands, Mikko Hypponen asks: What's the next killer virus, and will the world be able to cope with it? And also: How can we protect digital privacy in the age of government surveillance? Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxBrussels, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

108 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.