กาย ฮอฟฟ์แมน (Guy Hoffman)

หุ่นยนต์ที่มีจิตใจ

17:38 •
Filmed Jan 2013 at TEDxJaffa 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
2.8M views

หุ่นยนต์แบบไหน ที่นักสร้างหนังแอนนิเมเตอร์ นักดนตรีแจ้ส และนักพัฒนาหุ่นยนต์จะสร้างออกมา? คำตอบคือ หุ่นยนต์ที่ขี้เล่น ช่างโต้ตอบ และอยากรู้อยากเห็น กาย ฮอฟฟ์แมน แสดงวิดีโอตัวอย่างของเพื่อนผองหุ่นยนต์ที่ไม่ธรรมดาของเขา รวมถึงหุ่นยนต์นักดนตรีสองตัวที่ชอบมีส่วนร่วมกับมนุษย์ (บันทึก ณ TEDxJaffa)

Guy Hoffman
/ Roboticist

Can robots and humans interact the way that human beings interact with each other? Guy Hoffman researches embodied cognition and intelligence in robots.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from