Philip Zimbardo:
Ֆիլիպ Զիմբարդո․ Տղաները հանձնվու՞մ են

TED2011 · 4:46 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Jane McGonigal: Gaming can make a better world
arrow

Share this idea

2,126,610
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Հոգեբան Ֆիլիպ Զիմբարդոն հարցնում է․ «Ինչու՞ են տղաները դժվարանում»։ Նա կիսվում է վիճակագրական որոշ տվյալներով (ավելի ցածր ավարտական գնահատականներ, ավելի շատ մտահոգություն մտերիմ հարաբերությունների մասին), առաջ է քաշում մի քանի հնարավոր պատճառներ և խնդրում է ձեր օգնությունը։ Դիտեք այս ելույթը, այնուհետև պատասխանեք նրա կողմից կազմված այս տաս հարց պարունակող հարցմանը՝ http://on.ted.com/PZSurvey

Psychologist
Philip Zimbardo was the leader of the notorious 1971 Stanford Prison Experiment — and an expert witness at Abu Ghraib. His book The Lucifer Effect explores the nature of evil; now, in his new work, he studies the nature of heroism. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

653 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.