Loading…

Thomas Suarez:
Thomas Suarez: một nhà phát triển phần mềm 12 tuổi

TEDxManhattanBeach · 4:40 · Filmed Oct 2011

Phần lớn những đứa trẻ 12 tuổi thích trò chơi điện tử — Thomas Suarez tự học cách tạo ra chúng. Sau khi tạo vài ứng dụng iPhone như "Bustin Jeiber," một dạng game đập chuột, em giờ đang dùng kĩ năng mình để giúp nhứng đứa trẻ khác trở thành các nhà phát triển. (Quay tại TEDxManhattanBeach.)

Developer, 12 year old
Thomas Suarez, a 12 year old, taught himself to build iphone apps. Full bio