Loading…

Sheila Nirenberg:
ՇԵՅԼԱ ՆԻՐԵՆԲԵՐԳ: ԿՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒԺՈՂ ԱՉՔԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՆՏ

TEDMED 2011 · 10:01 · Filmed Oct 2011
Subtitles available in 28 languages
View interactive transcript
344,951 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

TedMed-ի շրջանակներում Շեյլա Նիրենբերգը ցույց է տալիս կուրության հատուկ տեսակներով տառապող մարդկանց տեսողությունը վերականգնելու մի համարձակ մեթոդ. կապ ստեղծել աչքի տեսողական նյարդի և գլխուղեղի միջև` «ֆոտոխցիկի» միջոցով ազդակներ ուղարկելով անմիջապես գլխուղեղին:

Neuroscientist
Sheila Nirenberg studies how the brain encodes information — possibly allowing us to decode it, and maybe develop prosthetic sensory devices. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

108 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.