Пол Конийли

Как мобилните телефони помагат при бедствия

10:57 •
Filmed Jan 2011 at TEDxRC2
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
321K views

Катастрофалното земетресение в Хаити даде на хуманитарните групи неочакван урок: силата на мобилните устройства, за да координират, информират и насочват усилия за справяне със ситуацията. На TEDxRC2, Пол Конийли показва изключителни примери за това как посредством социални медии и други нови технологии, се промяня центърът на хуманитарната помощ.

Paul Conneally
/ Aid worker

Paul Conneally is the public communications manager for the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, and a leader in using digital technologies for humanitarian aid.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from