Niall Ferguson

Les 6 aplicacions més canyeres de la prosperitat

20:19 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.5M views

Durant els últims segles, les cultures de l'oest han tingut éxit creant prosperitat per a elles mateixes. L'historiador Niall Ferguson pregunta: Per què l'oest i no la resta? Ell proposa mitja dotzena de grans idees de la cultura de l'oest, anomenades les 6 aplicacions més canyeres, per promocionar la riquesa, l'estabilitat i la innovació. I en aquest nou segle totes es poden compartir.

Niall Ferguson
/ Historian

History is a curious thing, and Niall Ferguson investigates not only what happened but why. (Hint: Politics and money explain a lot.)  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from