Loading…

Nate Silver:
Nate Silver : Chủng tộc có ảnh hưởng đến sự bầu cử không?

TED2009 · 9:16 · Filmed Feb 2009
Subtitles available in 23 languages
View interactive transcript
337,536 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Nate Silver có những câu trả lời cho các câu hỏi gây tranh cãi về vấn đề chủng tộc trong chính trị : Chủng tộc của Obama có ảnh hưởng đến phiếu bầu của ông ở một số nơi không? Số liệu thống kê và những chuyện không tưởng xung đột nhau trong bài diễn thuyết đầy hứng thú này. Bài diễn thuyết đã kết thúc với một sự sáng suốt về việc làm cách nào mà kế hoạch của thành phố có thể đẩy mạnh sự dung thứ.

Statistician
Math whiz and baseball fan Nate Silver was mainly known for predicting outcomes in fantasy ballgames — until his technique hit a home run calling the outcome of the 2008 election primaries. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

209 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.