Mark Bittman

Mark Bittman: Vấn đề với thức ăn của chúng ta

20:08 •
Filmed Jan 2007 at EG 2007
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
3.4M views

Với bài diễn thuyết sôi nổi và hài hước, Mark Bittman, bình luận viên về thực phẩm của báo New York Times, cân nhắc những vấn đề trong cách ăn uống của chúng ta ngày nay (nhiều thịt, ít rau; nhiều thức ăn nhanh, ít nấu ăn ở nhà) và vì sao lối sống đó đang gây nguy hiểm cho cả hành tinh.

Mark Bittman
/ Food writer

Mark Bittman is a bestselling cookbook author, journalist and television personality. His friendly, informal approach to home cooking has shown millions that fancy execution is no substitute for flavor and soul.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from