Loading…

Margaret Gould Stewart:
Margaret Gould Stewart: Youtube nghĩ như thế nào về bản quyền

TED2010 · 5:45 · Filmed Feb 2010

Margaret Gould Steward, người đứng đầu của bộ phận trải nghiệm người dùng tại YouTube, nói về làm thế nào mà website video phổ biến này làm việc chung với những chủ sỡ hưũ quyền tác giả và những người làm ra (nhiều nhất có thể) thúc đẩy một môi trường sáng tạo nơi mà mọi người đều có lợi.

User experience master
At Facebook (and previously at YouTube), Margaret Gould Stewart designs experiences that touch the lives of a large percentage of the world's population. Full bio