ลุอิส วอน ออน (Luis von Ahn)

การร่วมมือออนไลน์ขนาดใหญ่

16:39 •
Filmed Jan 2011 at TEDxCMU
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.3M views

หลังจากได้มีการปรับจุดประสงค์ของแคปช่า (CAPTCHA) เพื่อให้การพิมพ์ของผู้ใช้นั้นได้มีส่วนช่วยแปลหนังสือดิจิตัล ลุอิส วอน ออน สงสัยว่าเราจะสามารถใช้ความร่วมมือเล็กๆ จากคนจำนวนมากมายบนอินเตอร์เนตเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไร ณ TEDxCMU เขาได้บอกเล่ากับเราว่า ดูโอลินโก (Duolingo) โครงการที่แสนทะเยอทะยานของเขา จะช่วยผู้คนนับล้านในการเรียนภาษาใหม่ในระหว่างที่พวกเขาแปลเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยทั้งหมดนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Luis von Ahn
/ Computer scientist

Luis von Ahn builds systems that combine humans and computers to solve large-scale problems that neither can solve alone.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from