Return to the talk Return to talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Nafissa Yakubova
Reviewed by Gulnoza Yakubova

00:17 Bu yerdan qay manzilga otlanamiz?

00:21 qanday qilib davom etamiz?

00:24 bu savollar meni hech tinch qo'ymaydi

00:31 bizning parcha- parcha bo'lgan siniq qoldiqlarimizga tirmashaman

00:37 va u meni yaralashdan to'xtamas

00:45 yaralar qayta qayta azob beraveradi

00:49 hayot esa bir chetda kutib turaveradi.

00:59 Hammaning aytgani shu vaqt barin davolar derlar

01:11 axir oramizdagi tubsiz bo'shliqchi?

01:20 Biz shunday kutib yuraveramizmi?

01:23 Bu yerda hech narsani ko'rib bo'lmaydi

01:26 Belgilar boshqa tomonga qaraydi

01:29 Biz esa yerga mixlangan kabi

01:36 parcha-parcha bo'lib bukilib, toliqqan yuzlarimiz

01:42 ming chaqirimda tikilib turgan o'limga qarab turar

01:50 Bor so'raganim faqat bir mo'jiza

01:56 men qayta tug'ilsamu salga ishonmaydigan bo'lsam

02:01 Hammaning aytgani shu vaqt barin davolar derlar

02:13 Lekin oramizdagi tubsiz bo'shliqchi?

02:22 Biz shunday kutib yuraveramizmi? Sovuqlarda o'tirib?

02:29 ungacha biz bu qorong'ilikda

02:32 yo'q bo'lib ketamiz

02:34 eski sahifalardagi chang kabi

02:38 sun'iy chiroqlar nurida

02:41 bizga berilgan birgina hayotda

02:45 nima bo'lishimiz kerakligi ko'rinadi

02:52 Hammaning aytgani shu

02:59 vaqt barin davolar derlar

03:05 axir oramizdagi

03:11 tubsiz bo'shliqchi?

03:14 Biz shunday kutib yuraveramizmi?

03:21 Terlab bo'lguncha?

03:27 Terlab bo'lguncha?

03:35 kutaveramizmi (Qarsaklar)