Return to the talk Return to talk

Transcript

Select language

Translated by Nafissa Yakubova
Reviewed by Gulnoza Yakubova

0:21 Bu yerdan qay manzilga otlanamiz?

0:25 qanday qilib davom etamiz?

0:28 bu savollar meni hech tinch qo'ymaydi

0:35 bizning parcha- parcha bo'lgan siniq qoldiqlarimizga tirmashaman

0:41 va u meni yaralashdan to'xtamas

0:49 yaralar qayta qayta azob beraveradi

0:53 hayot esa bir chetda kutib turaveradi.

1:03 Hammaning aytgani shu vaqt barin davolar derlar

1:15 axir oramizdagi tubsiz bo'shliqchi?

1:24 Biz shunday kutib yuraveramizmi?

1:27 Bu yerda hech narsani ko'rib bo'lmaydi

1:30 Belgilar boshqa tomonga qaraydi

1:33 Biz esa yerga mixlangan kabi

1:40 parcha-parcha bo'lib bukilib, toliqqan yuzlarimiz

1:46 ming chaqirimda tikilib turgan o'limga qarab turar

1:54 Bor so'raganim faqat bir mo'jiza

2:00 men qayta tug'ilsamu salga ishonmaydigan bo'lsam

2:05 Hammaning aytgani shu vaqt barin davolar derlar

2:17 Lekin oramizdagi tubsiz bo'shliqchi?

2:26 Biz shunday kutib yuraveramizmi? Sovuqlarda o'tirib?

2:33 ungacha biz bu qorong'ilikda

2:36 yo'q bo'lib ketamiz

2:38 eski sahifalardagi chang kabi

2:42 sun'iy chiroqlar nurida

2:45 bizga berilgan birgina hayotda

2:49 nima bo'lishimiz kerakligi ko'rinadi

2:56 Hammaning aytgani shu

3:03 vaqt barin davolar derlar

3:09 axir oramizdagi

3:15 tubsiz bo'shliqchi?

3:18 Biz shunday kutib yuraveramizmi?

3:25 Terlab bo'lguncha?

3:31 Terlab bo'lguncha?

3:39 kutaveramizmi (Qarsaklar)