Loading…

Ханс Рослинг:
Добрата новина на десетилетието? Печелим войната срещу детската смъртност

TEDxChange · 15:34 · Filmed Sep 2010

Ханс Рослинг рамкира десет години от данни на ООН с неговите впечатляващи графики, осветявайки изключителни, предимно неотразени, достойни за първа страница новини. По пътя, той развенчава един погрешен подход на статистиката, който хвърля петна върху такива важни истории.

Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio