Erik Johansson

Erik Johansson: Omöjlig fotografi

6:21 •
Filmed Jan 2011 at TEDSalon London Fall 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
3.3M views

Erik Johansson skapar verklighetstrogna foton av omöjliga scener som fångar idéer, inte ögonblick. I den här vitsiga presentationen så beskriver Photoshop-magikern de principer han använder för att ge liv till fantastiska scenarion som samtidigt behåller sin visuella trovärdighet.

Erik Johansson
/ Photographer and retoucher

Photographer Erik Johansson creates impossible but photorealistic images that capture an idea, not a moment.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from