David Brooks:
David Brooks: Loài động vật xã hội

TED2011 · 18:44 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Tony Robbins: Why we do what we do
arrow

Share this idea

1,105,878
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Đề cập đến những phát hiện trong cuốn sách mới nhất của mình, nhà báo của NY Times, David Brooks, mở ra cái nhìn mới về bản chất con người từ kiến thức dựa trên nhận thức — sự hiểu biết với những hàm ý to lớn về kinh tế, chính trị cũng như tri thức của bản thân. Trong bài nói chuyện đầy tính hài hước, ông chỉ ra rằng tại sao chúng ta không thể hi vọng hiểu được hành vi con người như sự lựa chọn những cá thể riêng biệt dựa trên nhận thức tỉnh táo.

Columnist
New York Times columnist David Brooks is the author of “Bobos in Paradise,” “On Paradise Drive,” "The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character and Achievement", and "The Road to Character." Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

225 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.