Loading…

Daniel Tammet:
Դանիել Թամետ; Իմացության տարբեր ուղիներ

TED2011 · 10:53 · Filmed Mar 2011
Subtitles available in 38 languages
View interactive transcript
1,296,668 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Դանիել Թամեթն ունի լեզվական, թվային և տեսողական սինեսթեզիա, ինչը նշանակում է, որ տառերի, թվերի և գույների իր ընկալումը հյուսված է իրար, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս նոր կերպ ըմբռնել և հասկանալ աշխարհը։ «Կապույտ օրը ծնված» գրքի հեղինակը կիսում է մեզ հետ արվեստի և լեզուների հանդեպ իր սերը՝ իր իսկ գեղեցիկ ուղեղը ներթափանցելու միջոցով։

Linguist, educator
Daniel Tammet is the author of "Born on a Blue Day," about his life with high-functioning autistic savant syndrome. He runs the language-learning site Optimnem, and his new book is "Embracing the Wide Sky: A Tour Across the Horizons of the Mind." Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

217 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.