Loading…

Dan Dennett:
Dan Dennet om farliga föreställningar

TED2002 · 15:26 · Filmed Feb 2002

Genom att ta avstamp i en enkel berättelse om en myra bombarderar filosofen Dan Dennet oss med en mängd idéer och driver en övertygande tes om att det finns memer, begrepp och föreställningar som bokstavligen har fått egna liv.

Philosopher, cognitive scientist
Dan Dennett argues that human consciousness and free will are the result of physical processes. His latest book is "Intuition Pumps and Other Tools for Thinking," Full bio