Loading…

Bill Davenhall:
بیل داونهال : سلامت شما بستگی به جایی دارد که زندگی می کنید

TEDMED 2009 · 9:25 · Filmed Oct 2009

جایی که زندگی می کنید به همان اندازهٔ رژیم غذایی و ژن‌ها بر سلامت شما تاثیر دارد . با این حال اطلاعات مربوط به محل زندگی شما جایی در پرونده پزشکی‌تان ندارد. در این برنامه بیل داون هال نشان می‌دهد که چگونه داده‌های نادیده گرفته شدهٔ مربوط به منطقهٔ جغرافیایی (از میزان حملات قلبی محل گرفته تا اطلاعات مربوط به محل انباشت زباله‌های سمی) می‌تواند با برنامه‌های جی‌پی‌اسی روی دستگاه‌های قابل حمل تلفیق شود و به پزشکان اطلاعات بدهد. آن را «پزشکیِ جغرافیایی» بخوانید.

Health and human services expert
Bill Davenhall wants to improve physicians' diagnostic techniques by collecting each patient's geographic and environmental data, and merging it with their medical records. Full bio