Becci Manson

(Åter)ge liv genom foton

9:49 •
Filmed Jan 2012 at TEDGlobal 2012
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
723K views

I spåren efter jordbävningen och tsunamin i Japan 2011, fanns bland resterna förlorade och skadade fotografier av familjer och kärestar. Fotoretuscheraren Becci Manson, tillsammans med lokala frivilliga och en världsomspännande grupp av kollegor som hon samlade ihop på nätet, hjälpte till att tvätta och fixa till dem, restaurerade dessa minnen och återgav dem till sina ägare.

Becci Manson
/ Photo Retoucher

After the March 2011 earthquake and tsunami in Japan, Becci Manson and her volunteer colleagues cleaned and restored hundreds of damaged photos.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from