Loading…

Aimee Mullins:
Aimee Mullins: Cơ hội từ nghịch cảnh

TEDMED 2009 · 21:58 · Filmed Oct 2009

Những từ điển có thể đánh đồng từ "tàn tật" với "vô dụng" hay "què quặt", nhưng Aimee Mullins với những ý tưởng táo bạo đã mang đến một định nghĩa mới cho cụm từ. Bất chấp những khó khăn, cô ấy cho thấy, những nghịch cảnh, mà trong trường hợp của cô là khi ra đời đã không có xương ống chân, thực tế lại mở ra cánh cửa cho tiềm năng con người.

Athlete and actor
A record-breaker at the Paralympic Games in 1996, Aimee Mullins has built a career as a model, actor and advocate for women, sports and the next generation of prosthetics. Full bio