TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxKeioSFC

TEDxKeioSFC


Upcoming TEDxKeioSFC Events


Highlights From Past TEDxKeioSFC Events

  • Dec 22, 2012

    Keio University Shonan Fujisawa Campus Kanagawa, Japan
    Speakers included: Haru Ohkawa, Kosuke Fujishima, Eric Kipp, Makio Kashino, Shiho Fukuhara, Kenji Kohiyama, Mai Mukaida, Matsuo Iwata, Atsuyoshi Saisho, Kiyoshi Kurokawa, Saki Takakuwa, Shunji Yamanaka, Jun Murai

    Event Type: University

Organizer 73903

William Saito
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

View Profile »

Organizer

Hikari Osamura
Kanagawa, Japan

View Profile »