TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxKharkovLive

TEDxKharkovLive


Upcoming TEDxKharkovLive Events


Highlights From Past TEDxKharkovLive Events

Organizer 187187

Evgeniy Beloshytskiy
Kharkov, Ukraine

View Profile ยป

Previous Organizers

Evgeniy Beloshytskiy
2012