TEDx Events Upcoming TEDx events » TEDxThessaloniki

TEDxThessaloniki


Upcoming TEDxThessaloniki Events


Highlights From Past TEDxThessaloniki Events

Organizer 183873

Elena Papadopoulou
Thessaloniki, Greece

View Profile »

Organizer 179630

Revecca Pedi
Thessaloniki, Greece

View Profile »

Previous Organizers

Elena Papadopoulou
2013
Eleni Andreadis
2012, 2011
Anestis Chatzidiakos
2013, 2012, 2011, 2010, 2009