PragueSalon
x = independently organized TED event

Theme: Pokus a omyl

This event occurred on
April 23, 2013
8:00pm - 10:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Praha
Czech Republic

Také se ve vás při slově “pokusy” ozve (dávná) lítost, že jich při výuce fyziky a chemie bylo tak málo a většinou se nepovedly? A divili jste se někdy, proč se nedělaly pokusy třeba při češtině, zeměpisu nebo občanské nauce? Opakovatelný pokus je nejen základem každé pořádné vědy, ale může nám také pomoci bezpečně vyzkoušet omyl předem, v malém měřítku. Co kdyby se naše hypotéza ukázala jako mylná rovnou ve velkém, tam, kde jde o životy mnoha lidí? Uměli bychom takové šikovné malé pokusy dělat i my sami?

Přijďte si na TEDxSalon poslechnout čtyři vystoupení, která nám tématiku experimentů přiblíží z různých stran. Dotkneme se i překračování hranic, které bude tématem celodenního květnového setkání TEDxPrague. Protentokrát však záměrně necháme stranou vědy přírodní – když už měly ve škole tolik navrch (a některé z nás zklamaly), dáme příležitost těm humanitním. Možná budeme překvapeni, co všechno se dá podniknout i bez zkumavek a vývěvy!

Národní technická knihovny v Praze
Technická 6
Praha
Czech Republic
See more ­T­E­Dx­Prague­Salon events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Doc. PhDr. Jan Volín, PhD.

Jan Volín působí jako docent ve Fonetickém ústavu FF UK v Praze, kam nastoupil v r. 1999. Předtím několik let vyučoval na Pedagogické fakultě UK v Praze. Kromě práce se studenty se zabývá výzkumem v oblasti zvukové stránky lidské komunikace. Původně se specializoval na fonetiku angličtiny a češtiny, zejména na prozodické vlastnosti těchto jazyků. V současné době se věnuje i psycholingvistickým otázkám spojeným s řečovým chováním člověka.

Ing. Petr Houdek

Petr Houdek zpracovává svůj doktorát a působí jako asistent na Katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE. Své studenty tam nutí, aby na charitu vybírali před nevěstinci (kde jinde si lidé příspěvkem mohou více chtít zlepšit své svědomí?), aby firmám posílali fiktivní romské životopisy (jak jinak zjistit diskriminaci na českém trhu práce?) či aby sledovali výdaje žen na kosmetiku v hospodářských krizích (kdy jindy se musí více činit, aby našly dobrou partii?). Je rovněž doktorským studentem na Přírodovědecké fakultě UK, na rozdíl od kolegů netestuje myši, ale lidi. Zkoumá na nich teorii sociálních preferencí při strategických hrách, tedy jak a proč si lidé navzájem škodí.

Mgr. Adam Gajdoš

Vystudoval sociologii na pražské Fakultě sociálních studií se zaměřením na kvalitiativní metody společenskovědního výzkumu. Studium na Univerzitě Karlově ukončil studií analyzující současné české pohřební praktiky, při nichž se pozůstalí rozhodli obejít se bez oficiálního smutečního obřadu. V letech 2011-2012 pracoval v občanském sdružení Rytmus, které pomáhá lidem s postižením vést plnohodnotný život v běžném prostředí a které se dlouhodobě zasazuje o podporu inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu, který zde koordinoval, vznikl Model inkluzivního vzdělávání, kterého cílem bylo vnést do vášnivých diskusí o možnostech inkluze a budoucnosti speciálního vzdělávání v Česku realistický obraz možné budoucnosti založený na empirických datech. V rámci doktorského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity se nyní zabývá pamětí nedobrovolné migrace ve východoslovenských Košicích.

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Oto Potluka vystudoval obor hospodářská politika na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2009 úspěšně dokončil doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd. Svou disertační práci věnoval ekonomické výkonnosti koaličních vlád v zemích střední a východní Evropy. V současnosti působí na Katedře managementu VŠE Praha a IREAS. Tématicky se dlouhodobě věnuje vědecké práci v oblasti rozvoje občanské společnosti, regionálního a hospodářského rozvoje. Podílel se na desítkách českých i mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů v oblasti hospodářského rozvoje. Má zkušenosti s hodnocením veřejných výdajových programů, zejména spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Je členem několika mezinárodních organizací v evaluačním oboru – České evaluační společnosti (kde je členem správní rady), České společnosti ekonomické, Regional Studies Association, European Evaluation Society a American Evaluation Association.

Organizing team

Juraj
Jonek

Zilina, Slovakia
Organizer

Samuel
Titera

Prague, Czech Republic
Co-organizer