FlandersSalon

x = independently organized TED event

Theme: De kracht van het verschil

Antwerpen, Belgium
May 21st, 2012

View photos from the event on Flickr

About this event

Antwerpen wordt, net als vele andere (westerse) steden, geconfronteerd met belangrijke demografische veranderingen en een snel toenemende diversiteit. Onze samenleving verandert fundamenteel. En veranderingen brengen vaak de nodige groeipijnen met zich mee. In die mate dat voor sommigen diversiteit ondertussen synoniem is met maatschappelijke problemen en sociale onrust, met iets dat onwenselijk is. Uiteraard mogen we niet blind zijn voor de groeipijnen en onoverkomelijkheden van een veranderende samenleving. Maar evenmin mogen we de rijkheid en het potentieel van een diverse samenleving ontkennen.
In dit TEDx-evenement vormt diversiteit en de kracht van het verschil de rode draad doorheen de verschillende presentaties. Sprekers met uiteenlopende achtergronden en disciplines tonen hoe het benutten en managen van verschillen een noodzakelijke voorwaarde vormt in hun werk.

Tickets reserveren via tickets@desingel.be

Confirmed Speakers

 • Ching Lin Pang
  Ching Lin Pang is verbonden met de onderzoekseenheid IMMRC (Interculturalisme, Migratie en Minderheden Research Centre), KU Leuven. Sinds haar doctoraatspromotie in 1996 publiceerde ze veelvuldig op het domein van interculturaliteit, identiteit en migratie. Onder andere aan de hand van menukaarten van Chinese restaurants toont ze hoe migratie effect heeft op de cultuur en het erfgoed van zowel de migrant als van de ontvangende samenleving.
 • Igor Byttebier
  Igor Byttebier is internationaal consultant bij ‘New Shoes Today’. Als voormalig creativiteitstrainer en -consultant werkte hij in 20 landen en is hij auteur van de bestseller “Creativiteit Hoe? Zo!” Zijn passie is radicale innovatie in ontwikkelingen rond duurzaamheid en gemeenschap. In deze TED-talk pleit hij voor het gebruik van nieuwe, complementaire muntsystemen naast de bestaande munten zoals de euro of de dollar.
 • Caroline Lateur Stefanie Everaert
  Caroline Lateur en Stephanie Everaert zijn twee jonge architecten van Doozoninterieurarchitecten. Ze kregen de opdracht om al ontwerpend een onderzoek uit te werken dat oplossingen kan aanreiken voor prangende maatschappelijke vraagstukken. Zo werkten ze een ontwerp uit voor de architecturale integratie van een moskee aan de Gentse Vrijdagmarkt. De diversiteit van functies die een moskee omvat, speelt het architectenteam uit als een troef. Een park met waterpartijen, een theehuis, leslokalen, feestzaal en hamam sluiten aan op de Vrijdagmarkt, dieper in het park ligt de gebedsruimte. Ze stellen een ontwerp voor dat een nieuw uitzicht, gebruik en stedelijke interactie teweegbrengt binnen de context van een typische Vlaamse binnenstad.
 • Bruno De Wever
  Prof. dr. Bruno De Wever is historicus en hoofddocent aan de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent. In zijn bijdrage zoomt hij in op de verwevenheid tussen culturele identiteit en historisch besef. Een scholier met grootouders uit Marokko krijgt van thuis uit een ander historisch kader en andere verhalen mee dan het kleinkind van een Kempense cafébaas. Beiden vertrekken vanuit een heel verschillend referentiekader om de wereld – verleden, heden en toekomst – te percipiëren. Op welke manier kan of moet het geschiedenisonderwijs rekening houden met die verschillende referentiekaders, ergo met de veranderende samenstelling van de bevolking?
 • Dirk Jacobs
  Dirk Jacobs is hoogleraar sociologie aan de ULB. Hij is een van de Belgische specialisten op het vlak van politieke participatie van etnische minderheden en onderwijssociologie. Hij maakte een analyse van het Vlaamse onderwijsbeleid en trekt daaruit enkele zorgwekkende conclusies over de manier waarop ons onderwijs systematisch ongelijkheid reproduceert.
 • Rachida Lamrabet
  Rachida Lamrabet is een Vlaamse schrijfster van Marokkaanse origine. Naast auteur is zij ook juriste voor het centrum van Gelijke Kansen. In haar bijdrage maakt ze een kritische analyse van de hegemonie van de westerse tradities in het culturele veld van vandaag. Moet de Westerse canon evolueren naar een amalgaam van tradities, als spiegel van de diverse, gelaagde maatschappij? En hoe? Of mag men niet raken aan de fundamenten van ‘onze cultuur’?
 • Jean-Jacques Cassiman
  Professor genetica Jean-Jacques Cassiman is 'emeritus-met-opdracht'. Hij verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de menselijke genetica en DNA-onderzoek, waarvoor hij talrijke onderscheidingen kreeg. In zijn bijdrage toont hij hoe variatie en diversiteit een noodzakelijke voorwaarde vormen in het spel der genen.
 • Sihame EL Kaouakibi
  Sihame El Kaouakibi gaat hard. Ze is oprichtster van Let's Go Urban, een Antwerpse dansschool die 3 jaar na haar ontstaan reeds meer dan 800 leden telt. Let’s Go Urban heeft ervoor gezorgd dat urban art een plaats kreeg in de media, in de stad, in de cultuur-, jeugd-, en sportsector, in het beleid en in de politiek. Ze werd voor deze verdienste erkend met de titel ‘Antwerpenaar van ’t jaar’. In haar bijdrage licht ze toe wat de succesfactoren zijn van Let’s Go Urban, en op welke manier de organisatie ook een bredere maatschappelijke impact genereert.
 • Sidi Larbi Cherkaoui
  Sidi Larbi Cherkaoui is een internationaal gerenommeerd danser en choreograaf, geboren en getogen in Antwerpen als zoon van een Marokkaanse vader en een Belgische moeder. Hij ontwikkelde een indrukwekkend oeuvre dat op persoonlijke en eigenwijze manier de tradities van de grote culturen onderzoekt en bevraagt. In deze bijdrage voert hij een vurig pleidooi voor de kracht van diversiteit, en uit hij zijn liefde voor de fascinerende verscheidenheid in zijn hometown Antwerpen.
 • Eric Corijn
  Eric Corijn is cultuurfilosoof, socioloog en professor sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel en is al jaren werkzaam rond het thema stedelijkheid. Vandaag woont een meerderheid van de wereldbevolking in steden. Prognoses wijzen uit dat binnen 15 jaar tachtig procent van de wereldbevolking in steden zal leven. De wereld evolueert steeds meer naar een netwerk van stedelijke knooppunten. In zijn bijdrage vertelt Eric Corijn hoe ‘de stad de wereld kan redden’.
 • Sadettin Kirmiziyuz
  Sadettin Kirmiziyüz (Zutphen, 1982) studeerde in 2007 als acteur af aan de Toneelacademie Maastricht. Kirmiziyüz is geboren en getogen in Zutphen, maar wordt gefascineerd door het feit dat hij een migrantenkind is. In november 2010 maakte Sadettin Kirmiziyüz de grootste reis uit zijn leven. Samen met zijn vader trok hij naar Mekka voor de bedevaart, de Hadj, om zo een familiale traditie voort te zetten. Met zijn vader als voorganger in dit eeuwenoude ritueel, werd hij als leerling ingewijd. Gewapend met deze ervaringen maakte Sadettin Kirmiziyüz een voorstelling over vaders en zonen, geloven en niet geloven, Abraham, Isaak, Mohammed, God en Allah. Een heilige roadstory waarin niets niet kan en alles waar is.
 • Guillaume Van der Stighelen
  Guillaume Van der Stighelen studeerde voor tuinarchitect, werd vervolgens cafébaas en vervolgens internationaal gevierd reclamemaker en medeoprichter van het reclamebureau Duval Guillaume. Hij is tevens auteur van The Simple Truth about Advertising (1997) en Maak van je merk een held (2008). Zijn uitgangspunt: iedereen wordt met scheppingsdrang geboren, en als kind zijn we verrukt over de eigen creaties. Maar we geraken vervreemd van onze eigen creativiteit. Onze eigen nieuwsgierigheid en creativiteit zouden ons nochtans in aanzienlijke mate kunnen vooruit helpen in een snel veranderende en complexer wordende samenleving.

Venue and Details

De Singel
Desguinlei 25
Antwerpen, 2018
Belgium
More about the venue »

This event occurred in the past.
See more TEDxFlandersSalon events »

Organizer 101642

Christophe Cop
Antwerpen, Belgium

View Profile »

Organizer

Rachid Atia
Antwerpen 2060, Belgium

View Profile »