Loading…

Ken Robinson:
Ser Ken Robinson: Ta’limda katta o’zgarishlar kerak

TED2010 · 16:48 · Filmed Feb 2010

O'zining zukko va quvnoq ruhda taqdim etilgan nutqida Ser Ken Robinson andozalashtirilgan maktab tizimidan individuallashtirilgan ta'limga o'tish, ya'ni bolalarning iqtidorlari ko'proq yuzaga chiqadigan sharotlarni yaratish haqida so'z yuritadi. Bu chiqish notiqning 2006 yildagi chiqishining davomidir.

Author/educator
Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence. Full bio